OKN "Polska myśl polityczna na emigracji (1939-1990)"

W dniu 1 czerwca 2023 roku w murach Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Polska myśl polityczna na emigracji (1939-1990)" zorganizowana przez Katedrę Myśli Politycznej i Komunikowania Politycznego w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UMCS, Centrum Badań nad Historią Państwa Polskiego na Uchodźstwie KUL, Instytut im. Generała Władysława Andersa, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie i Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalnego - oddział w Lublinie. Konferencja została objęta patronatem medialnym przez JM Rektora UMCS Prof. dr hab. Radosława Dobrowolskiego i Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oddział w Lublinie. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowało Radio Lublin.

Wydarzenie oficjalnie zainaugurowali: dr hab. prof. UMCS Zbigniew Pastuszak, Prorektor UMCS ds. rozwoju i współpracy z gospodarką; prof. dr hab. Marek Pietraś, Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS; prof. dr hab. Walenty Baluk, Dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS, Z-ca Dyrektora INoPiA UMCS.

W konferencji uczestniczyło ponad czterdziestu wybitnych politologów i historyków zajmujących się badaniami dziejów myśli politycznej oraz historii Polskiego Państwa na Uchodźstwie z licznych ośrodków naukowych w całej Polsce (Warszawa, Wrocław, Toruń, Kraków, Rzeszów, Tarnów, Siedlce, Bydgoszcz, Leszno, Szczytno, Zielona Góra i in.).

W trakcie konferencji wygłoszono 35 referatów łącznie w dwóch sesjach plenarnych i trzech panelach dyskusyjnych. Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat polskiej myśli politycznej na emigracji w okresie od wybuchu II wojny światowej do upadku Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i przekazania Lechowi Wałęsie insygniów władzy prezydenckiej przez Ryszarda Kaczorowskiego.

Zakres zagadnień podnoszonych w dyskusji obejmował między innymi następujące kwestie: źródła ideowe emigracyjnej myśli politycznej, polityczne ośrodki na emigracji i ich wpływ na politykę międzynarodową, dorobek ideowo-polityczny różnych „fal emigracyjnych” w analizowanym okresie, publicystykę polityczną różnorodnych środowisk ideowo-politycznych na emigracji, organy prasowe wydawane przez polskie środowiska ideowo-polityczne na emigracji, biografie polityczne znanych na emigracji intelektualistów, publicystów i myślicieli politycznych.

Specyfika spotkania sprzyjała nawiązaniu współpracy środowisk naukowych politologów i historyków z różnych ośrodków naukowo-badawczych w kraju w zakresie myśli politycznej oraz historii Polskiego Państwa na Uchodźstwie. Konstruktywna i swobodna wymiana myśli pomiędzy uczestnikami pozwoliła spojrzeć na problemy badawcze w szerszym ujęciu z nawiązaniem do analizy ewolucji polskiej myśli politycznej pod wpływem skutków rewolucji technologicznej, nurtów ideowych epoki, masowych ruchów społecznych i procesu integracji europejskiej.

Tekst: dr Eleonora Kirwiel


fot. Ihor Kolisnichenko

    Aktualności

    Data dodania
    7 czerwca 2023