Inauguracja Instytutu Polskiego Dziedzictwa Narodowego na Litwie połączona z nadaniem sali konferencyjno – wystawowej im. prof. Waldemara Parucha

W kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ojców franciszkanów w Wilnie 21 września 2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie Instytutu Polskiego Dziedzictwa Narodowego na Litwie. Wykład inauguracyjny „Polska, Litwa, Łotwa, Białoruś, Ukraina – wspólne dziedzictwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów” wygłosiła prof. dr hab. Krystyna Trembicka, Kierownik Katedry Teorii i Metodologii Nauk o Polityce i Administracji w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UMCS.

Prelekcja prof. dr. hab. Krystyny Trembickiej stanowiła wprowadzenie do wielowątkowej dyskusji środowisk naukowych, przedstawicieli instytucji państwowych, a także reprezentujących mniejszość polską na Litwie, na temat aktualnego stanu dziedzictwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dyskutanci (wśród przedstawicieli których znajdowali się przedstawiciele UMCS i innych ośrodków akademickich z Polski) zgodzili się w dyskusji na temat wyzwań stojących przed państwem poza jego granicami, że troska o zróżnicowane dziedzictwo materialne i niematerialne pozostaje dziejową powinnością i wymaga nieustannej wielosegmentowej opieki i mecenatu państwa.


Celem działalności Instytutu Polskiego Dziedzictwa Narodowego na Litwie będzie zachowanie i utrwalenie dorobku społeczności polskiej w wiekach minionych i współcześnie. W powołanie placówki zaangażowała się Polska Fundacja Narodowa. Do potrzeb Instytutu zostało przystosowane poddasze kościoła i klasztoru franciszkanów. Mają tam powstać biblioteka, archiwum i sala konferencyjno-wystawowa. Ta ostatnia otrzymała imię świętej pamięci profesora Waldemara Parucha, który był mocno związany z wileńskimi franciszkanami. Prof. dr hab. Waldemar Paruch popierał ideę powstania i zaangażował się w utworzenie Instytutu Polskiego Dziedzictwa Narodowego na Litwie. Ważną częścią uroczystości był się także wykład na temat dziedzictwa historycznego i kulturowego naszego regionu, a także konferencja naukowa.


Instytut Polskiego Dziedzictwa Narodowego w Wilnie ma stać się miejscem realizacji twórczych projektów. Szczegółowo Instytut zajmować się będzie gromadzeniem, opracowywaniem i wydawaniem materiałów dotyczących Polaków na Litwie, inwentaryzacją polskich cmentarzy, a także organizowaniem konferencji międzynarodowych.

    Aktualności

    Data dodania
    11 października 2022