IEŚ Policy Papers 2/2022 już dostępne!

Informujemy, że właśnie ukazało się nowe IEŚ Policy Papers 2/2022 autorstwa prof. Konrada Pawłowskiego pt. "Pozycja ustrojowa prezydenta Republiki Kosowa: analiza politologiczna i prawnoustrojowa".

Przedmiotem pracy jest analiza pozycji ustrojowej prezydenta Kosowa. W pierwszej części pokazano niedawny kontekst polityczny – studium przypadku (case study), które stanowiło inspirację do opracowania niniejszej publikacji. Następnie przedstawione zostały zasady ustrojowe Republiki Kosowa, ogólna charakterystyka kosowskiego systemu politycznego, miejsce prezydenta w systemie politycznym Kosowa oraz zasady wyboru głowy państwa przez Zgromadzenie.

Niniejsza publikacja koncentruje się na zagadnieniu wyboru głowy państwa i analizuje logikę potencjalnej niestabilności systemu politycznego, która nolens volens towarzyszy elekcji prezydenta przez jednoizbowy organ parlamentarny. Praktyka kilkunastu lat kosowskiej niepodległości pokazuje bowiem, że istniejące rozwiązania ustrojowe dotyczące wyboru głowy państwa w niezamierzony sposób nabierają charakteru dysfunkcjonalnego – pozostają podatne na rywalizację między partiami politycznymi, prowadzą do powtarzających się kryzysów instytucjonalnych i mogą szybko doprowadzić do poważnego przesilenia politycznego w postaci przedterminowych wyborów parlamentarnych.


Praca w całości dostępna jest na stronie Instytutu Europy Środkowej - LINK.

Zapraszamy do lektury!

    Aktualności

    Data dodania
    22 lipca 2022