Fotorelacja z gościnnego wykładu prof. Roberto Rabela

8 czerwca 2022 roku w Sali Rad Naukowych Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS odbył się wykład gościnny Profesora Roberto Rabela z Centre for Strategic Studies Victoria University of Wellington (Nowa Zelandia) dla społeczności akademickiej Uczelni.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej reprezentował prof. dr hab. Marek Pietraś – Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS, a jednocześnie moderator spotkania. Udział w wykładzie wzięli również pracownicy Instytutu: dr hab. Agnieszka Ziętek, prof. UMCS - pomysłodawczyni spotkania, dr Anna Moraczewska oraz dr Jakub Olchowski. Na spotkaniu był także obecny doktorant mgr Wojciech Stachyra.

Zorganizowany przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS wykład miał charakter hybrydowy, z uwzgłędnieniem możliwości dołączenia do spotkania przez wszystkich zainteresowanych studentów i pracowników Uczelni za pośrednictwem platformy MS Teams. 

Tematyka wykładu dotyczyła nasilającej się rywalizacji geopolitycznej między wielkimi mocarstwami, a zwłaszcza między Stanami Zjednoczonymi, Chinami i Rosją, która skłoniła wielu badaczy do stwierdzenia, że współczesną międzynarodową sytuację polityczną można określić jako "nową zimną wojnę".

W trakcie wykładu Profesor Roberto Rabel odniósł się do trzech kluczowych zagadnień i pytań związanych z najważniejszymi wydarzeniami w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku:

  • Dlaczego i czy można mówić o "nowej zimnej wojnie"?
  • W jakim zakresie "zimna wojna 2.0" jest podobna do starej i czym się od niej różni?
  • Kraje demokratyczne ostatecznie wyszły zwycięsko z zimnej wojny w XX wieku - jakie lekcje mogą one wyciągnąć z tego doświadczenia?

Zagadnienia poruszone przez Pana Profesora zostały rozwinięte podczas dyskusji, która odbyła się po wykładzie.


fot. Ihor Kolisnichenko

    Aktualności

    Data dodania
    21 czerwca 2022