Badania antydyskryminacyjne na UMCS

Informujemy, że w związku z rozpoczętymi na UMCS pracami nad przygotowaniem Planu Równości Płci (Gender Equality Plan) zespół Przyjaznego Uniwersytetu realizuje badania ankietowe dotyczące zjawiska dyskryminacji i nierównego traktowania na UMCS. Badania skierowane są do wszystkich pracowników Uniwersytetu (technicznych, administracyjnych, naukowych, dydaktycznych oraz naukowo-dydaktycznych), a także do studentów studiów licencjackich, magisterskich oraz szkół doktorskich.

W związku z powyższym Zespół Przyjaznego Uniwersytetu UMCS zwraca się do Państwa i całej społeczności naszego Uniwersytetu z prośbą o wypełnienie ankiety zamieszczonej pod załączonym linkiem. Państwa doświadczenia i spostrzeżenia dotyczące występowania szeroko rozumianego zjawiska dyskryminacji stanowić będą nieocenione źródło wiedzy i informacji niezbędnych do stworzenia programu przeciwdziałania tego rodzaju sytuacjom na naszym Uniwersytecie.

Należy podkreślić, iż przygotowywany przez pracowników UMCS Plan Równości Płci przyczyni się nie tylko do podniesienia jakości środowiska pracy na Uniwersytecie. Jest on także elementem działań zawartych w idei HR Excellence in Research, jak również wymogiem Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej, zgodnie z którym każda uczelnia, jednostka badawcza oraz podmiot administracji publicznej, musi posiadać plan na rzecz równości płci, aby uzyskać dostęp do finansowania badań w ramach kolejnego programu Horyzont Europa.

Przesłany Państwu kwestionariusz stanowi pierwszy z dwóch etapów badań ankietowych dotyczących kwestii dyskryminacji i równości płci, a realizowanych wśród pracowników i studentów naszego Uniwersytetu. Druga część badań zostanie przeprowadzona w najbliższym czasie. Będziemy niezmiernie wdzięczni za Państwa udział i pomoc w procesie badania tego zjawiska na UMCS.

Aby wypełnić ankietę dla Pracowników UMCS proszę kliknąć w link:
https://www.survio.com/survey/d/G6L1J9A7S8A3O6U3L

Aby wypełnić ankietę dla Studentów UMCS proszę kliknąć w link:

Jeszcze raz bardzo dziękujemy za Państwa zaangażowanie i wkład w prowadzone badania!

    Aktualności

    Data dodania
    19 kwietnia 2022