Anuario Latinoamericano tom 12/2021: Bezpieczeństwo jednostki ludzkiej

Zapraszam do lektury artykułów opublikowanych w dwunastym tomie czasopisma „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”, wydawanego przez Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS. W prezentowanym tomie proponujemy jako wiodący temat wieloaspektową analizę bezpieczeństwa jednostki ludzkiej w Ameryce Łacińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii COVID-19 jako zagrożenia i zarazem wyzwania, przed którym stanęły rządy państw latynoamerykańskich zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony życia swoim obywatelom.

Autorzy artykułów opublikowanych w sekcji Dossier, którą zatytułowaliśmy "Ameryka Łacińska: wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa jednostki ludzkiej", podjęli analizę różnych wymiarów bezpieczeństwa, odwołując się do zakorzenionego w tradycji liberalizmu, antropocentrycznego paradygmatu, zasadzającego się na wartości i kulturze ochrony życia człowieka oraz zapewnienia każdemu człowiekowi bezpieczeństwa osobistego, zdrowotnego, politycznego, ekonomicznego, społecznego, ekologicznego, kulturowego. Niewątpliwie zapewnienie bezpieczeństwa jest w obecnych realiach państw Ameryki Łacińskiej zadaniem złożonym i trudnym. Wymaga bowiem przemyślanej, skoordynowanej i konsekwentnej polityki na poziomie państwowym i na poziomie międzynarodowym oraz jej skutecznego wdrożenia. Dlatego tak istotna jest debata nad zakresem bezpieczeństwa ludzkiego, sposobami jego operacjonalizacji oraz wyzwaniami i zagrożeniami, przed którymi stoją państwa latynoamerykańskie, zwłaszcza mając na uwadze, iż zagwarantowanie bezpieczeństwa jednostce ludzkiej wymaga nie tylko zaangażowania instytucji państwowych i podjęcia współpracy międzynarodowej, ale przede wszystkim aktywnego udziału społeczeństwa obywatelskiego w formie inicjatyw oddolnych, a także edukacji obywatelskiej w zakresie praw człowieka.

Zachęcając do lektury zawartości tomu, dziękuję za współpracę współredaktor naukowej Dossier Pani prof. Marii de Monserrat Llairó z Uniwersytetu Buenos Aires, z którą mam przyjemność realizować od wielu lat wspólne projekty naukowe, wydawnicze i dydaktyczne.

Życzę Państwu dobrej lektury, zapraszając do odwiedzenia strony internetowej czasopisma Anuario Latinoamericano.

Redaktor naczelna
dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. UMCS


 

    Aktualności

    Data dodania
    9 czerwca 2022