Wysoko punktowana publikacja – Resources (100 pkt.)

Z wielką przyjemnością informujemy o kolejnej publikacji naukowej dr hab. Wojciecha Zgłobickiego, prof. UMCS (Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji):

Zgłobicki W., Kukiełka S., Baran-Zgłobicka B., 2020. Regional Geotourist Resources—Assessment and Management (A Case Study in SE Poland). Resources, 9, 18.


Według aktualnego Wykazu Czasopism MNiSzW "Resources" to 100 punktów.


Artykuł został opublikowany w zeszycie specjalnym czasopisma Resources, dotyczącym zasobów przyrody nieożywionej oraz zasobów geoturystycznych. W pracy dokonano oceny walorów geostanowisk w skali regionalnej na podstawie autorskiej metody waloryzacji oraz badań ankietowych. Przedyskutowano również zagadnienia zarządzania potencjałem geoturystycznym oraz problemy jego wykorzystania w rozwoju regionalnym. Współautorką opracowania jest mgr Sylwia Kukiełka, absolwentka kierunku Turystyka i rekreacja (specjalność geoturystyka), a w pracy wykorzystano między innymi materiały zebrane podczas realizacji pracy magisterskiej.

BEZPOŚREDNI LINK DO WW PUBLIKACJI

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    1 marca 2020