Wysoko punktowana publikacja – Int. Journal of Climat. (140 pkt.)

Z wielką przyjemnością informujemy o wysoko punktowanej publikacji naukowej dr Krzysztofa Bartoszka (Katedra Hydrologii i Klimatologii UMCS). Jest to kolejna publikacja na temat zagadnień związanych z usłonecznieniem, tj. z czasem dopływu bezpośredniego promieniowania słonecznego do powierzchni Ziemi. Przedstawiono w niej trendy usłonecznienia w Polsce w kontekście zmian zarówno wielkości zachmurzenia ogólnego, jak i zawartości aerozoli w atmosferze.

Bartoszek K., Matuszko D., Węglarczyk S., 2020, Trends in sunshine duration in Poland (1971-2018). International Journal of Climatology, 1-19.

Według aktualnej listy czasopism MNiSzW artykuł ten to 140 punktów.

Bezpośredni link do artykułu

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    20 maja 2020