Wysoko punktowana publikacja – Catena (140 pkt.)

Zachęcamy do lektury najnowszego artykułu Searching for the 4.2 ka climate event at Lake Spore, Poland opublikowanego w czasopiśmie Catena przez zespół autorski, w skład którego wchodzi pracownik naszego Instytutu dr Magdalena Suchora (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii UMCS):

Krzysztof Pleskot, Karina Apolinarska, Piotr Kołaczek, Magdalena Suchora, Michał Fojutowski, Tomasz Joniak, Bartosz Kotrys, Mateusz Kramkowski, Michał Słowiński, Magdalena Woźniak, Mariusz Lamentowicz, 2020, Searching for the 4.2 ka climate event at Lake Spore, Poland. CATENA, 191, 104565, ISSN 0341-8162, https://doi.org/10.1016/j.catena.2020.104565.

Według aktualnego Wykazu Czasopism MNiSzW artykuł opublikowany w Catenie to 140 punktów.


Jest to pierwszy z cyklu artykułów będących efektem współpracy w ramach projektu 2016/21/N/ST10/00313 NCN Walidacja zapisu lokalnych zmian hydrologicznych w oparciu o porównanie rekonstrukcji z osadów jeziornych i torfowiskowych, kierowanego przez dr Krzysztofa Pleskota oraz prof. dr hab. Mariusza Lamentowicza (UAM w Poznaniu). Wyżej wymieniony zespół autorski, badając osady jeziora Sporego (Pojezierze Szczecinieckie) poszukuje odpowiedzi na pytanie o skalę zmian środowiska związanych z ważną granicą klimatostratygrafii Holocenu.

BEZPOŚREDNI LINK DO WW. PUBLIKACJI

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    30 marca 2020