Wyróżnienia Polskiego Towarzystwa Geofizycznego

Bardzo miło nam poinformować, że na Walnym Zgromadzeniu Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, które odbyło się 18 lutego 2021 r., Profesor Bogusław M. Kaszewski (Katedra Hydrologii i Klimatologii UMCS) otrzymał godność Honorowego Członka Towarzystwa. Pan Profesor jest związany z PTGeof. od 1973 r., przez ten okres był m.in. Przewodniczącym Oddziału Lubelskiego oraz Członkiem Zarządu i Prezydium Towarzystwa, w 1997 r. otrzymał Złotą Odznakę. Jest współautorem kilkunastu, a także recenzentem kilkudziesięciu opracowań naukowych opublikowanych pod patronatem Towarzystwa. Jest także inicjatorem i organizatorem kilku edycji Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej „Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych”, której współorganizatorem jest PTGeof.

Ponadto, na Walnym Zgromadzeniu do Zarządu Głównego PTGeof. na okres 2021-2024 został wybrany dr Krzysztof Bartoszek (Katedra Hydrologii i Klimatologii UMCS).

Polskie Towarzystwo Geofizyczne zostało utworzone w 1947 roku i jest stowarzyszeniem naukowym, którego działalność opiera się na pracy społecznej członków. Celem Towarzystwa jest oddziaływanie na rozwój nauk geofizycznych i ich zastosowań oraz krzewienie i popularyzacja tych nauk wśród społeczeństwa. Towarzystwo realizuje swoje cele przez prowadzenie badań i studiów w zakresie nauk geofizycznych, a w szczególności w zakresie hydrologii, oceanologii, meteorologii, klimatologii, agrometeorologii, ochrony środowiska, fizyki wnętrza Ziemi i przestrzeni okołoziemskiej. Więcej o działalności Polskiego Towarzystwa Geofizycznego - KLIKNIJ TUTAJ.

 

    Aktualności

    Data dodania
    22 lutego 2021