Wyniki badań klimatu Polski (Int. Journal of Climatology)

W czasopiśmie International Journal of Climatology został opublikowany artykuł Characteristics of air temperature in Poland from 1994 to 2019 based on hourly data autorstwa dr. Sachindry Dhanapala Arachchige oraz dr. hab. Marka Nowosada, prof. UMCS. Dr D.A. Sachindra jest stypendystą Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (program ULAM) i przebywa w Instytucie Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS, zaś dr hab. M. Nowosad jest pracownikiem Katedry Hydrologii i Klimatologii UMCS.

Sachindra D.A., Nowosad M., 2021. Characteristics of air temperature in Poland from 1994 to 2019 based on hourly dataInternational Journal of Climatology 1–27. https://doi.org/10.1002/joc.7077

Materiałem badawczym były cogodzinne wartości temperatury powietrza z 38 stacji synoptycznych położonych w Polsce, w odniesieniu do wielolecia 1994-2019. Źródłem danych był Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. W pracy m.in. porównano okresy 1994-2006 i 2007-2019. Zauważono wzrost temperatury powietrza, który był mniejszy jesienią, niż w czasie pozostałych pór roku. W północnej części Polski najbardziej dostrzegalny był wzrost temperatury wiosną, zaś w południowej – wzrost zima i latem był większy niż w przejściowych porach roku (wiosna, jesień). Na wszystkich 38 stacjach wystąpił statystycznie istotny dodatni trend temperatury powietrza w odniesieniu do wielolecia 1994-2019. Największy dotyczył Warszawy (0,067°C/rok). Na większości stacji wystąpił wzrost średniej liczby godzin, gdy temperatura powietrza przekroczyła 99. percentyl oraz spadek liczby godzin, gdy temperatury była niższa niż 1. percentyl.

Według aktualnego Wykazu Czasopism MEiN artykuł opublikowany w Journal of Climatology to 140 punktów.

Bezpośredni link do ww. publikacji

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    17 maja 2021