Stan wiedzy na temat paleolitu lessowego w Polsce

Z wielką przyjemnością informujemy o najnowszej publikacji naukowej prof. dr hab. Maria Łanczont (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii UMCS) opublikowanej na łamach Journal of Quaternary Science:

Valde‐Nowak, P., Łanczont, M., 2021. State‐of‐the‐art overview of the Loess Palaeolithic of Poland. J. Quat. Sci. jqs.3356. https://doi.org/10.1002/jqs.3356

Streszczenie: W Polsce pokrywy lessowe występują głównie w południowej części kraju, na Wyżynach Polskich oraz na północnym przedpolu Sudetów i Karpat. Większość tych osadów pochodzi z okresu ostatniego zlodowacenia - zlodowacenia Vistulianu (ang. Weichselian). Na Górnym Śląsku zachowały się cienkie pokrywy lessów z przedostatniego zlodowacenia. W lessach zachowały się nieliczne stanowiska z paleolitu środkowego. We wschodniej części Polski lessy tworzą kilkumetrowej miąższości profile. Odkrycia w tej strefie reprezentują sekwencję kulturową z okresu przejścia od paleolitu środkowego do górnego. Wiadomo, że istnieje więcej śladów różnych kultur z górnego paleolitu. W opracowaniu podjęto próbę synchronizacji profili z wybranych stanowisk archeologicznych, zarys historii badań nad stanowiskami lessowymi oraz próbę wyjaśnienia zagadnień terminologicznych i pojęciowych.

Według aktualnego Wykazu Czasopism MEiN artykuł opublikowany w Journal of Quaternary Science to 100 punktów

Bezpośredni link do ww. publikacji

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    31 sierpnia 2021