Prestiżowa publikacja nt. zmian klimatu

Miło nam poinformować o najnowszym artykule naukowym dr hab. Piotra Zagórskiego, prof. UMCS (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii UMCS) opublikowanym na łamach Arctic Report Card: Update for 2020:

Jones, B. M., Irrgang A. M., Farquharson L. M., Lantuit H., Whalen D., Ogorodov S., Grigoriev M., Tweedie C., Gibbs A. E. , Strzelecki M. C., Baranskaya A. , Belova N., Sinitsyn A., Kroon A. , Maslakov A. ,Vieira  G., Grosse G., Overduin P., Nitze I., Maio C., Overbeck J., Bendixen M., Zagórski P.,, Romanovsky V. E.,. 2020. Coastal Permafrost Erosion. Arctic Report Card 2020, R. L Thoman, J. Richter-Menge, and M.L. Druckenmiller, Eds.

Jednym z elementów Raportu jest - charakteryzowany w tym artykule - aktualny stan wybrzeży arktycznych. Zmiany temperatury powietrza, intensywności sztormów, lodu morskiego i warunków oceanicznych łącznie doprowadziły do zwiększenia tempa erozji wiecznej zmarzliny na wybrzeżu w regionach, w których mieszka wysoki odsetek mieszkańców Arktyki, gdzie również bardzo silnie rozwija się działalność przemysłowa, handlowa, turystyczna i wojskowa.

Arctic Report Card jest wydawanym corocznie (od 2006 r.) zbiorem zwięzłych informacji na temat aktualnego stanu różnych elementów systemu środowiskowego Arktyki w odniesieniu do zapisów historycznych. Raporty te przeznaczone są dla szerokiego grona odbiorców, w tym naukowców, nauczycieli, studentów, decydentów i ogółu społeczeństwa zainteresowanych zmianami zachodzącymi w środowisku Arktyki.

Prezentowane wyniki interdyscyplinarnych badań Arktyki potwierdzają zmiany klimatyczne i środowiskowe. Ilustrują to ekstremalne dodatnie temperatury powietrza w eurazjatyckiej Arktyce, wpływające znacząco na roczną zmienności i wzajemne powiązania ekosystemów w całym regionie.


BEZPOŚREDNI LINK DO WW. PUBLIKACJI

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS 

    Aktualności

    Data dodania
    21 grudnia 2020