Odczyt w ramach "Tygodnia Geomorfologii" (5 marca br.)

W imieniu Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich oraz Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego uprzejmie zapraszamy na odczyt Prof. J. Supersona, dra J. Redera i dra P. Demczuka pt. "Regionalne uwarunkowania rozwoju rzeźby terenu Lublina", który odbędzie się w dniu 5 marca br. (czwartek) o godz. 17.15 w Auli im. E. Romera w budynku Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie.

Odczyt organizowany jest w ramach Tygodnia Geomorfologii, odbywającego się na całym świecie w dniach 2-8 marca br., ogłoszonego przez Międzynarodową Asocjację Geomorfologiczną.

Ponadto, odczyt ten jest jednym z cyklu posiedzeń naukowych odbywających się regularnie na Wydziale NoZiGP i organizowanych przez Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Więcej informacji o posiedzeniach w tym semestrze i działalności Towarzystwa można przeczytać TUTAJ

Serdecznie zapraszamy,
Organizatorzy


Źródło grafiki: Ryc. 1. Podział obszaru Lublina na regiony geomorfologiczne (wg H. Maruszczaka 1972) z publikacji Superson J., Reder J., Demczuk P., 2018: Regionalne uwarunkowania rozwoju rzeźby terenu Lublina. Annales UMCS, Sectio B, LXXIII, 107-124. LINK

    Aktualności

    Data dodania
    4 marca 2020