Nowość wydawnicza - monografia paleogeograficzna

Z wielką przyjemnością informujemy, że nakładem Wydawnictwa UMCS w Lublinie ukazała się monografia Zapis późnoglacjalnych i holoceńskich zmian środowiskowych w osadach torfowisk alkalicznych Bagno Bubnów i Bagno Staw (Poleski Park Narodowy) autorstwa dr Jarosława Pietruczuka (Katedry Geomorfologii i Paleogeografii UMCS):

Pietruczuk J., 2020. Zapis późnoglacjalnych i holoceńskich zmian środowiskowych w osadach torfowisk alkalicznych Bagno Bubnów i Bagno Staw (Poleski Park Narodowy). Wydawnictwo UMCS. Lublin. 1-154.


Więcej informacji o ww. monografii na stronach Wydawnictwa UMCS

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    24 sierpnia 2020