Naturalne pożary pokładów węgla w miocenie (Górnośląskie Zagłębie Węglowe)

Miło nam poinformować o najnowszej publikacji prof. dr hab. Jerzego Nawrockiego (Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji UMCS) opublikowanej w prestiżowym czasopiśmie Terra Nova:

Nawrocki J., Ciesielczuk J., Jura D., Fabiańska M.J., Misz‐Kennan M., 2022. The Miocene deep‐seated spontaneous coal‐seam fire in the Upper Silesian Coal Basin (S Poland) and its geotectonic trigger mechanism. Terra Nov. https://doi.org/10.1111/ter.12576

W artykule po raz pierwszy określono czas powstania notowanych już wcześniej kopalnych pożarów na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Otrzymany mioceński wiek określa zarazem czas zasadniczego etapu nasuwania się orogenu karpackiego i powstanie przedgórskiego wypiętrzenia, które ulegało rozciąganiu. Powstałe szczeliny tektoniczne umożliwiły gwałtowne natlenienie pokładów węgla, co w wielu miejscach skutkowało wznieceniem naturalnych pożarów. Precyzyjny wiek pożaru, który wybuchł na głębokości około 150 m poniżej powierzchni ówczesnego terenu określono za pomocą datowania metodą Ar-Ar oraz paleomagnetyzmu.

Według aktualnego Wykazu Czasopism MEiN artykuł opublikowany w Terra Nova to 100 punktów, a IF czasopisma to 3,04.

Bezpośredni link do ww. publikacji

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    18 marca 2022