Najczęściej cytowana publikacja (Geologos)

Z dumą informujemy, że dr hab. Paweł Zieliński, prof. UMCS (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii UMCS) jest współautorem opracowania naukowego uznanego za najczęściej cytowany artykuł opublikowany na łamach indeksowanego czasopisma GEOLOGOS .

Redakcja GEOLOGOS dokonała przeglądu cytowań artykułów opublikowanych w tomie 15-tym czasopisma i stwierdziła, że praca „Climate evolution during the Pleniglacial and Late Glacial as recorded in quartz grain morphoscopy of fluvial to aeolian successions of the European Sand Belt” autorstwa Barbary Woronko, Pawła Zielińskiego i Roberta J. Sokołowskiego okazała się tą, która była najczęściej cytowana w okresie ostatnich 5 lat (dane z baz _Web of Science_ oraz _Scopus_). 26 cytowań jednoznacznie świadczy o wysokim poziomie naukowym tej pracy.

Link do ww. publikacji

    Aktualności

    Data dodania
    31 marca 2021