Lublin jako przykład ekosystemu "smart city"

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym artykułem prof. dr hab. Waldemara Kociuby (Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji UMCS) opublikowanym w najnowszym zeszycie czasopisma Energies:

Kociuba D., Sagan M., Kociuba W., 2023. Toward the Smart City Ecosystem Model. Energies 16, 2795. https://doi.org/10.3390/en16062795

Na przykładzie Lublina zaprezentowano mechanizmy tworzenia ekosystemów ‘smart city’. Autorzy przeanalizowali interakcje na różnych poziomach zarządzania i zaangażowania interesariuszy, prowadzące do stworzenia efektywnych rozwiązań ekosystemowych. W artykule zaproponowano uniwersalny model ekosystemu inteligentnego miasta (SCEM). Jego implementacja może poprawić holistyczne zarządzanie inteligentnymi i zrównoważonymi miastami, gdyż wyznacza nowe wielowymiarowe ramy dla kreowania efektywnej polityki miejskiej, zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym.

Według aktualnego Wykazu Czasopism MEiN artykuł opublikowany w Energies to 140 punktów (IF: 3.252). 

Bezpośredni link do ww. publikacji (Open Access)

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    23 marca 2023