Badania środowiskowe Polesia Lubelskiego - Quaternary Int. (100 pkt.)

Z wielką przyjemnością informujemy o kolejnej publikacji naukowej dr hab. Ireny Agnieszki Pidek, prof. UMCS (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii UMCS) opublikowanej na łamach Quaternary International:

J. Jarosz, I.A. Pidek, D. Urban, M. Lamentowicz, A. Michczyński, 2020. Human impact since medieval times in the western part of Lublin Polesie against the background of Holocene climate changes: record from Lake Mytycze in the Wieprz-Krzna Canal System (SE Poland), Quaternary International, ISSN 1040-6182, https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.10.024.

Głównym celem badań przedstawionych w tej publikacja była rekonstrukcja zmian paleośrodowiskowych stwierdzonych w osadach jeziornych i torfowiskowych z torfowisk położonych w zachodniej części Polesia Lubelskiego, gdzie nie prowadzono wcześniejszych badań paleeoekologicznych, oraz porównanie wyników badań do zmian odtworzonych dla innych stanowisk we wschodniej części tego regionu. W analizach uwzględniono zmiany klimatyczne, a także skutki oddziaływania człowieka, które nasiliły się szczególnie po okresie średniowiecza. W ostatnim czasie trajektoria zmian w ekosystemie Mytycze była wyjątkowa, ponieważ w latach 60. XX wieku obszar ten został włączony do systemu Kanału Wieprz-Krzna, a następnie renaturyzowany po zaprzestaniu użytkowania obiektów hydrotechnicznych.

Pierwszą autorką tej publikacji jest dr Joanna Jarosz (Wydział Biologii, Uniwersytet w Białymstoku), będąca absolwentką geografii oraz studiów doktoranckich w UMCS.

Według aktualnego Wykazu Czasopism MNiSzW artykuł opublikowany w Quaternary International to 100 punktów.

Bezpośredni link do ww. publikacji

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    28 grudnia 2020