Badania klimatu Polski - Atmospheric Research (100 pkt.)

2021 rok rozpoczynamy miłą informacją na temat kolejnego wysoko punktowanego artykułu naukowego dr Krzysztofa Bartoszka (Katedra Hydrologii i Klimatologii UMCS) wydanego na łamach Atmospheric Research:

Bartoszek K., Matuszko D., 2021: The influence of atmospheric circulation over Central Europe on the long-term variability of sunshine duration and air temperature in Poland. Atmospheric Research, vol. 251, 105427   DOI:10.1016/j.atmosres.2020.105427

Artykuł dotyczy relacji między cyrkulacją atmosferyczną w skali regionalnej a usłonecznieniem i temperaturą powietrza w Polsce w latach 1971-2019. Szczególną uwagę zwrócono na wieloletnią zmienność usłonecznienia i temperatury w poszczególnych typach cyrkulacji. Stwierdzono, że istotny statystycznie wzrost wartości obu tych elementów meteorologicznych w ostatnich latach w Polsce nie był związany ze zmianą częstości występowania układów barycznych oraz kierunków adwekcji powietrza nad Europą Środkową.

Według aktualnego Wykazu Czasopism MNiSzW artykuł opublikowany w Atmospheric Research to 100 punktów.

Bezpośredni link do ww. publikacji

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    2 stycznia 2021