Analizy GIS zmienności występowania wyładowań atmosferycznych na Lubelszczyźnie

Z dumą prezentujemy nowy artykuł naukowy, którego autorami są lic. Kamil Misztal (student II roku II st. Geoinformatyki UMCS) i dr Marcin Siłuch (Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji UMCS) opublikowany w czasopiśmie Applied Geomatics wydawanego przez Springer Nature Switzerland AG:

Misztal, K. Siłuch M., 2021: Spatial analysis of atmospheric discharges in Lubelszczyzna in 2018. Applied Geomatics https://doi.org/10.1007/s12518-021-00378-z

Tematyka artykułu dotyczy przestrzennej zmienności wyładowań atmosferycznych nad Lubelszczyzną w 2018 roku. W pracy analizowany był między innymi wpływ pokrycia i ukształtowania terenu oraz odległości od masztów telefonii komórkowej na częstość wyładowań atmosferycznych.

Według aktualnego Wykazu Czasopism MEiN artykuł opublikowany w Applied Geomatics to 100 punktów.

Bezpośredni link do ww. publikacji (Open Access)

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    24 maja 2021