29. Wyprawa Polarna UMCS na Spitsbergen

Uprzejmie informujemy, że w nadchodzącym sezonie letnim planowana jest 29. Wyprawa Polarna UMCS na Spitsbergen. Na kierownika powołany został dr hab. Piotr Zagórski, prof. UMCS (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii UMCS). Rozpoczęcie wyprawy planowane jest w drugiej połowie czerwca, a zakończenie na początku września. Uczestniczyć w niej będzie blisko 15 osób, podzielonych na dwie tury z wymianą grup na początku sierpnia. W ramach badań naukowych realizowane będą dwa granty:

  • projekt nr POIR.04.01.01-00-0031/19, pt. „Autonomiczny system światłowodowego quasi rozłożonego czujnika temperatury służącego do pomiaru temperatury gruntu” (SPILOD). Projekt polega na opracowaniu unikalnego autonomicznego światłowodowego systemu rozłożonego pomiaru temperatury gruntu, pozwalającego na zdalne badanie tego kluczowego parametru z niedostępnymi dotychczas dokładnością i zakresem;
  • projekt NCN Pt.  "Badanie modyfikacji chemizmu wód powierzchniowych i podziemnych oraz transport zanieczyszczeń antropogenicznych w zlewni niezlodowaconej potoku Renifera pod wpływem zróżnicowanego zasilania przez wody opadowe (Bellsund Fiord, Spitsbergen)", kierownik dr inż. Sara Lehmann-Konera. Link do strony Grantu

Autor zdjęcia - Piotr Zagórski.


Wykaz projektów realizowanych w Instytucie NOZIŚ UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    24 marca 2021