Wykłady online naukowca z UMCS na ukraińskich uniwersytetach w roku akademickim 2020/21

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 dzięki staraniom Centrum Europejskiego UMCS, jeden z pracowników naukowych WPiA UMCS przeprowadził cykl wykładów online w j. angielskim dla studentów i pracowników dwóch ukraińskich uczelni partnerskich CE UMCS:

 - Prykarpacki Uniwersytet Narodowy im. W. Stefanyka w Iwano-Frankiwsku

  • 18 maja 2021 - wykład pod tytułem "The structure of the Constitution of the Republic of Poland and the basic constitutional principles of Polish statehood in the Constitution of the Republic of Poland"
  • 25 maja 2021 - wykład pod tytułem "Legal grounds of limitations of constitutional rights and freedoms and measuresto protect constitutional rights and freedoms"

- Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczneki

  • 19 maja 2021 - cykl wykładów pod tytułem "Democratic legal state in the Polish legal system"

    Aktualności

    Data dodania
    20 sierpnia 2021