Kurs języka francuskiego dla studentów kierunku studiów PMiPUE w roku akademickim 2021/22

Z radością informujemy, że dzięki działaniom Centrum Europejskiego UMCS w roku akademickim 2021/2022 zostanie przeprowadzony nieodpłatny kurs z języka francuskiego dla studentów kierunku studiów Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej zainteresowanych uzyskaniem dyplomu nie tylko UMCS, ale również - Uniwersytetu Lotaryńskiego z Nancy (Francja).

Kurs zostanie sfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w ramach projektu "Zintegrowany UMCS".

Udział w projekcie jest darmowy. 
Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. 

Rekrutacja na kurs językowy rozpocznie się w październiku 2021 roku.

Informacje szczegółowe na temat rekrutacji już niebawem.

    Aktualności

    Data dodania
    24 września 2021