Broszury nt. funkcjonowania UE

Szukasz informacji na temat funkcjonowania UE? Właśnie otrzymaliśmy z Warszawskiego Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce liczne broszury dotyczące problematyki unijnej. Przyjdź i dowiedz się więcej! Zapraszamy do siedziby Centrum Europejskiego UMCS (ul. T. Zana 11, 20-601 Lublin)!

Informacja dodatkowa:
 
Parlament Europejski ma biura w stolicach państw UE (m.in. w Warszawie) i w miastach ważnych regionów w najludniejszych państwach członkowskich, a także w innych państwach.
 
Biura są odpowiedzialne za lokalne wdrażanie instytucjonalnych działań komunikacyjnych mających pomóc obywatelom w uświadomieniu sobie wagi Parlamentu Europejskiego i w ten sposób zachęcić ich do angażowania się w europejski proces demokratyczny.
 
Biura podejmują dialog z obywatelami i zainteresowanymi stronami oraz utrzymują kontakty z mediami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi. Ponadto wspierają posłów do Parlamentu Europejskiego w wykonywaniu ich obowiązków w państwach członkowskich.
 
Biura utrzymują kontakty z obywatelami na szczeblu lokalnym oraz szerzą wiedzę o Parlamencie Europejskim, jego działalności i wartościach, które reprezentuje.
 

    Aktualności

    Autor
    Ihor Kolisnichenko
    Data dodania
    10 marca 2020