Granty Biura Promocji

O KONKURSIE

Celem Konkursu Grantowego jest wyłonienie najciekawszych projektów o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym, skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, realizowanych przez organizacje studenckie. Tegoroczna edycja Konkursu Grantowego skierowana jest do uczniów Szkół Partnerskich UMCS.

Pula środków finansowych przeznaczonych na Konkurs Grantowy wynosi aż 30 tys. zł!

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, zawartymi w regulaminie konkursu oraz wnioskiem o dofinansowanie, dostępnym w załączniku.

WYNIKI

W 2016 r. grant uzyskało 19 projektów na łączną kwotę 28 288,00 zł!

Pełna lista dofinansowanych wniosków znajduje się w załączniku.

Zaświadczenia dot. przyznania grantu można odbierać od 09.11.2016 r. w godz. 8.00-15.00 w Biurze Promocji UMCS (Rektorat, XIII piętro, pokój 1305B).

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z wykorzystania środków grantowych należy złożyć do 12.06.2017 r.:

  • w formie papierowej do Biura Promocji UMCS (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, dawna Księgarnia Uniwersytecka, godz. 7:15 - 15:15)

    oraz

  • w formie elektronicznej na adres e-mail: katarzyna.kociuba@umcs.pl. Sprawozdanie w formie elektronicznej powinno zawierać szczegółowe informacje, dotyczące terminów i miejsc poszczególnych realizacji wraz z załącznikami. Załącznikiem mogą być zdjęcia, ulotki, plakaty, artykuły lub inne materiały, nawiązujące do zrealizowanego projektu.

W przypadku organizacji, które otrzymały dofinansowanie, ale nie skorzystały ze środków grantowych, konieczne jest przedstawienie sprawozdania ze wskazaniem powodu niezrealizowania projektu.

KONTAKT

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Katarzyna Kociuba
katarzyna.kociuba@poczta.umcs.lublin.pl
tel. (81) 537 50 36