Doktoraty

Autor Temat Streszczenie Recenzenci Recenzje
mgr Paweł Pytka Geograficzne uwarunkowania więzi terytorialnych młodzieży w Bieszczadach dr hab. Elżbieta Szkurłat, prof. UŁ
dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. UMK

mgr Marcin Siłuch Wpływ pokrycia terenu na bilans promieniowania na Polesiu Lubelskim przy bezchmurnym niebie prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul - UJ
prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź - UK

mgr Agnieszka Krzyżewska Metodyczne i praktyczne aspekty wyznaczania fal termicznych na przykładzie wybranych miast świata prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
prof. dr hab. Rajmund Przybylak

 mgr Mateusz Dobek Zróżnicowanie bioklimatyczne Lublina prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk
dr hab. Katarzyna Piotrowicz

mgr Sylwester Wereski Bioklimatyczne uwarunkowania wybranych form turystyki w okolicy zbiornika solińskiego prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk
dr hab. Anita Bokwa
 

 mgr Witold Tutak Funkcjonowanie systemu ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć w gminach prof. dr hab. Andrzej Mizgajski
dr hab. Mariusz Kistowski

mgr Grzegorz Gajek Geologiczno-strukturalne uwarunkowania procesów glacjalnych na połubniowym Spitsbergenie dr hab. Leszek Łęczyński, prof. UG
dr hab. Krzysztof Migała, prof. Uwr

mgr Zbigniew Cierech Geneza i warunki rozwoju rzeźby epikrasowej Roztocza Rawskiego dr hab. Grzegorz Barczyk
 
dr hab. Inż. Włodzimierz Margielewski, prof. IOP PAN

mgr Anna Godlewska Dynamika mas lodowych w strefie marginalnej lądolodu Warty na międzyrzeczu Krzny i Bugu w świetle analizy litofacjalnej prof. dr hab. Wojciech Wysota
 
dr hab. Leszek Kasprzak, prof. UAM

mgr Tadeusz Witold Zienkiewicz Zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne obszaru byłej Jugosławii po roku 1990 prof. dr hab. Piotr Eberhardt
 
dr hab. Roman Szul
 

mgr Katarzyna Mięsiak-Wójcik Zmiany form retencji w zlewniach jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego jako przejaw ewolucji hydrosfery prof. dr hab. Adam Choiński
 
dr hab. Włodzimierz Marszelewski, prof. UMK

 mgr Krzysztof Bajor Kapitał ludzki a zróżnicowanie przestrzenne rozwoju województwa podkarpackiego w okresie 2002-2009 dr hab. Wioletta Kamińska, prof. UJK Kielce

prof. dr hab. Zbigniew Zioło, Uniw. Pedagog. Kraków

 mgr Sławomir Kula Percepcja i wykorzystanie wybranych elementów potencjału turystytcznego województwa lubelskiego a rozwój produktu turystycznego dr hab. Agnieszka Niezgoda - UE Poznań

prof. dr hab. Bogdan Włodarczyk - UŁ

mgr Sławomir Dziaduch Potencjał rozwoju miast województwa lubelskiego w świetle teorii wzrostu endogenicznego dr hab. Paweł Churski, prof. UAM

prof. dr hab. Tadeusz Palmowski

mgr Magdalena Nowacka Uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej na terenie gmin powiatu szydłowieckiego dr hab. Anna Dłużewska, prof. UMCS

prof. dr hab. Bogdan Sawicki
 

mgr Sylwia Golian Stan i perspektywy rozwoju agroturystyki na roztoczu prof. dr hab. Maciej Jędrusik

dr hab. Grażyna Anna Ciepiela, prof. UPH
 

mgr Piotr
Bednarczyk
Rozkład przestrzenny wybranych wskaźników kontynentalizmu klimatu w Europie w świetle różnych metod interpolacji dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz

prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul