GEOGRAFIA I stopień

Studia prowadzone są wyłącznie w formie stacjonarne (profil ogólnoakademicki) i trwają 3 lata. Studia I stopnia dają studentowi spójną wiedzę o różnych komponentach środowiska geograficznego, zapoznają z podstawami warsztatu badawczego, w tym samodzielnej pracy terenowej, laboratoryjnej, wykonywania pomiarów, obserwacji, wizualizacji danych przestrzennych oraz przeprowadzania podstawowych analiz na bazie otrzymanych wyników a także przygotowują do wykonywania różnorodnych zadań praktycznych w oparciu o wiedzę z poszczególnych dziedzin geografii.

Student realizuje blok zajęć obligatoryjnych, a następnie na 2 i 3 roku poprzez wybór 4 z 12 bloków fakultatywnych samodzielnie projektuje swoją ścieżkę kształcenia. Zestaw obejmuje następujące bloki (każdy w wymiarze 120 h):

 • Globalne zmiany środowiska,
 • Naturalne zdarzenia ekstremalne,
 • Monitoring środowiska, Geoturystyka,
 • Systemy informacji przestrzennej,
 • Opracowanie cyfrowych map tematycznych,
 • Geografia w administracji publicznej,
 • Geografia zasobów,
 • Geografia granic,
 • Miasta przyszłości,
 • Hydrometeorologia,
 • Geopomiary w teorii i praktyce.

Wybór określonego zestawu bloków daje podstawę do uzyskania jednej z trzech specjalności:

 • Monitoring i gospodarowanie zasobami środowiska,
 • Organizacja przestrzeni społeczno-gospodarczej,
 • Geografia stosowana.