Zasięg sieci eduroam

 


Mapa zasięgu sieci eduroam na UMCS

Ze względu na specyfikę budynków sieć eduroam ma najlepszy zasięg na korytarzach i w holach (szczególnie w starych obiektach mieszczących się w centrum miasta).

Budowa sieci punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu eduroam została wykonana w trakcie realizacji projektu „Informatyzacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (etap 2)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.