Kontakt w sprawach technicznych, związanych z dostępem do eduroam na terenie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:

LubMAN UMCS
tel. 81 537 61 67
e-mail: eduroam@mail.umcs.pl


related
 
related
Budowa sieci punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu eduroam została wykonana w trakcie realizacji projektu „Informatyzacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (etap 2)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

    Autor
    Marek Dubiel