Logowanie do sieci eduroam

Masz już konto?
 

 

Nie masz konta? Uzyskaj dostęp do sieci eduroam: 

Dostęp do sieci eduroam wymaga urządzenia zgodnego ze standardem 802.1x.

Dostęp do sieci można uzyskać na terenie wszystkich instytucji stowarzyszonych w eduroam (zarówno w Polsce, jak i za granicą).

related
 
 

 

Logowanie do systemu, ustawianie i zmiana hasła są dostępne pod adresem: http://login.umcs.pl.

Budowa sieci punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu eduroam została wykonana w trakcie realizacji projektu „Informatyzacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (etap 2)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.