Urządzenia mobilne

Instrukcja konfiguracji połączenia dla urządzeń mobilnych z systemem Android:

Po wybraniu z listy dostępnych sieci bezprzewodowych podajemy nazwę użytkownika w formacie:

  • Pracownik - w formacie: xyz1234@umcs.pl (login zgodnie z Punktem Logowania UMCS),
  • Studenci - w formacie xxxxxx@umcs.pl (xxxxxx nr albumu umieszczony na legitymacji studenckiej),
  • Doktoranci - w formacie xxxxxx@umcs.pl (xxxxxx nr legitymacji doktoranta).

Hasło: zgodnie z danymi z Punktu Logowania UMCS. Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków, w tym zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.

Budowa sieci punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu eduroam została wykonana w trakcie realizacji projektu „Informatyzacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (etap 2)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.