Przed rozpoczęciem konfiguracji połączenia należy pobrać do katalogu na urządzeniu certyfikat uwierzytelniający serwery CA-UMCS (patrz: Instrukcja wgrania certyfikatu CA-UMCS).

Pobierz instrukcję konfiguracji połączenia dla systemów Linux

Budowa sieci punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu eduroam została wykonana w trakcie realizacji projektu „Informatyzacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (etap 2)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.