Konfiguracja połączenia

Szczegółowe instrukcje konfiguracji połączenia do sieci eduroam.

Do korzystania z sieci eduroam potrzebny jest komputer/urządzenie mobilne posiadające bezprzewodową kartę sieciową obsługującą jeden ze standardów: 802.11a, 802.11b, 802.11g lub 802.11n oraz system operacyjny posiadający obsługę standardu 802.1x wspierającego uwierzytelnianie WPA2 i szyfrowanie AES.

Obsługiwane komputerowe systemy operacyjne:

 • Microsoft Windows 10 i 11,
 • Apple Mac OS X,
 • większość popularnych dystrybucji Linuksa.

Obsługiwane mobilne systemy operacyjne:

 • Apple iOS (modele iPhone i iPad),
 • Google Android (od wersji 2.x),
 • MS Windows Phone.

Podstawowe sposoby konfiguracji połączenia

Przed rozpoczęciem konfiguracji połączenia należy wgrać do systemu operacyjnego urządzenia (Windows XP, Vista, 7, ewentualnie tylko pobrać do katalogu na urządzeniu)
certyfikat uwierzytelniający serwery CA-UMCS.


Konfiguracja EAP-PEAP - zalecany sposób konfiguracji

Dane niezbędne do dołączenia do sieci eduroam:

 • nazwa sieci (SSID): eduroam,
 • obsługiwane standardy sieci: 802.11 b/g/n,
 • mechanizm zabezpieczeń: WPA2 Enterprise,
 • typ szyfrowania: AES,
 • metoda uwierzytelniania: EAP-PEAP,
 • uwierzytelnianie (faza 2): MSCHAPv2,
 • identyfikator:
  • pracownicy w formacie login@umcs.pl (login zgodnie z Punktem Logowania UMCS),
  • studenci w formacie xxxxxx@umcs.pl (xxxxxx nr albumu umieszczony na legitymacji studenckiej),
  • doktoranci w formacie xxxxxx@umcs.pl (xxxxxx nr legitymacji doktoranta),
  • hasło: zgodnie z danymi z Punktu Logowania UMCS.

Przypomnienie: Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków, w tym zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.

Konfiguracja EAP-TLS - wersja testowa oparta o certyfikaty osobiste (w przypadku potrzeby używania tej metody prosimy o kontakt mailowy eduroam@mail.umcs.pl celem uzyskania pomocy w konfiguracji połączenia).

Budowa sieci punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu eduroam została wykonana w trakcie realizacji projektu „Informatyzacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (etap 2)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.