Instrukcja wgrania certyfikatu CA-UMCS

Instrukcje wgrania certyfikatu CA-UMCS:

  • Certyfikat CA-UMCS - pobierz (aby pobrać plik, zaloguj się na swoje uczelniane konto w Office 365)
  • Instrukcja dla MS Windows XP - pobierz
  • Instrukcja dla MS Windows Vista/7 - pobierz
  • Instrukcja dla systemu Apple Mac OS X znajduje się w instrukcji konfiguracji połączenia dla tego systemu.

Budowa sieci punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu eduroam została wykonana w trakcie realizacji projektu „Informatyzacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (etap 2)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.