Apple Mac OS X

Przed rozpoczęciem konfiguracji połączenia należy wgrać do systemu operacyjnego certyfikat uwierzytelniający serwery CA-UMCS (sposób wgrania, patrz: Instrukcja wgrania certyfikatu CA-UMCS).

Pobierz instrukcję konfiguracji połączenia dla systemu Apple MAC OS X

Budowa sieci punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu eduroam została wykonana w trakcie realizacji projektu „Informatyzacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (etap 2)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.