Zagadnienia egzaminacyjne dla studentów prawa

Informujemy, iż opublikowane zostały dla studentów III roku prawa oficjalne zagadnienia, na podstawie których będą mogli przygotowywać się do egzaminu z Postępowania karnego.

Katedra Postępowania Karnego WPiA UMCS przygotowała, celem usystematyzowania omawianej materii, oficjalne zagadnienia egzaminacyjne dla studentów studiów prawniczych z przedmiotu Postępowanie karne.

Jednocześnie należy podkreślić, że nie stanowią one poszczególnych pytań egzaminacyjnych, będą zaś podstawą do ich przygotowania.

 

    Aktualności

    Autor
    Piotr Wróbel
    Data dodania
    6 maja 2021