UMCS we Lwowie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej będzie współpracować z Ukraińskim Uniwersytetem Katolickim we Lwowie. Porozumienie w tej sprawie podpisali 22 listopada br. we Lwowie prof. Stanisław Michałowski, Rektor UMCS oraz ks. dr Bogusław Prach – p.o. obowiązki Rektora UKU. Współpraca polegać ma m.in. na prowadzeniu wspólnych projektów badawczych, naukowych oraz dydaktycznych, wymianie pracowników, realizacji wspólnych programów wymian międzynarodowych oraz projektów na rzecz doskonalenia systemu szkolnictwa wyższego. Prof. Stanisław Michałowski spotkał się również z dyrektorami lwowskich szkół.

Fot. Kaja Kurczuk

Podpisaniu umowy towarzyszył pokaz filmów znanej lubelskiej reżyser, scenarzystki i dziennikarki o bogatym dorobku artystycznym a także pracownika Zakładu Kultury Polskiej UMCS – dr hab. Nataszy Ziółkowskiej-Kurczuk. Przedstawiła ona dwa wyreżyserowane przez siebie filmy dokumentalne: „Nasz Wujek. Ks. Karol Wojtyła” z 2001 r. oraz najnowszy obraz „Twarze nieistniejącego miasta”, opowiadający o niezwykłej kolekcji negatywów, odkrytych w Lublinie. Pokaz wzbudził wielkie zainteresowanie widzów, towarzyszyła mu dyskusja na temat m.in. warsztatu reżysera oraz scenarzysty.

Dzień później, 23 listopada br. w Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim odbyły się także warsztaty radiowe oraz sztuki operatorskiej, przygotowane przez UMCS. Wzięli w nich udział studenci ukraińscy i polscy, tworzący Grupę Medialną Inkubatora Medialno-Artystycznego UMCS. Pod okiem operatora obrazu i reżyser - Doroty Nowakowskiej, autorki zdjęć do licznych reportaży i programów telewizyjnych oraz filmów dokumentalnych i fabularnych, współpracującej z Instytutem Pedagogiki i Psychologii UMCS uczestnicy zajęć uczyli się m.in. jak wykreować portret bohatera na planie zdjęciowym. Z kolei na zajęciach, prowadzonych przez Małgorzatę Piasecką – obecnie Redaktor Naczelną Akademickiego Radia Centrum a wcześniej wieloletnią dziennikarkę ogólnopolskiego Radia Zet studenci mogli dowiedzieć się, jak wyglądała transformacja mediów w Polsce po 1989 roku na przykładzie rozgłośni radiowych, jaka była rola mediów w PRL a także jak obecnie wygląda praca w radiu akademickim. Zarówno zajęcia Małgorzaty Piaseckiej jak i Doroty Nowakowskiej również cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

    Aktualności