Spotkanie informacyjne „Strategia na Horyzont 2020”

11 kwietnia 2019 r. w Centrum ECOTECH-COMPLEX odbyło się spotkanie informacyjne „Strategia na Horyzont 2020 - Program Ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji jako instrument umiędzynarodowienia nauki polskiej”.

fot. Bartosz Proll

Spotkanie rozpoczął Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMCS, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski. Wydarzenie skierowane było do władz uczelni wyższych i instytutów naukowo-badawczych działających na terenie województwa lubelskiego i świętokrzyskiego. W spotkaniu wzięli też udział kierownicy jednostek organizacyjnych instytucji, którzy bezpośrednio odpowiadają za projekty naukowo-badawcze.

Wydarzenie wpisuje się w cykl spotkań, organizowanych w ośrodkach akademickich przez ogólnopolską sieć Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji przygotowanej przez Bartosza Prolla:

    Aktualności

    Data dodania
    12 kwietnia 2019