„Spotkania Ukraińskie” - relacja

Wykłady polskie i ukraińskie, spotkania z przedstawicielami władz i studentami, wspólne warsztaty filmowe, a także wystawa i koncert Wydziału Artystycznego UMCS - tak przebiegał program wizyty na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej delegacji studentów i wykładowców z Katolickiego Uniwersytetu Ukraińskiego we Lwowie. Obie uczelnie współpracują ze sobą od 2013 roku. Ukraińscy goście przebywali u nas w dniach 12–13 maja br. Niektórzy byli w Lublinie po raz pierwszy.

Wizyta rozpoczęła się od spotkania na Wydziale Politologii UMCS z Dziekanem prof. Grzegorzem Januszem oraz prof. Walentym Balukiem, Pełnomocnikiem Rektora ds. Kontaktów ze Wschodem, który wygłosił wykład pt. „Ukraina i Ukraińcy w polskiej opinii publicznej w latach 2010–2014”. Z kolei o tym, w jaki sposób polskie tygodniki przedstawiały wydarzenia tzw. Euromajdanu, mówiła mgr Krystyna Garasymiv.

Następnie z ukraińską delegacją spotkali się: prof. Stanisław Michałowski, Rektor UMCS oraz prof. Urszula Bobryk, Prorektor UMCS ds. Studenckich, prezentując zarówno ofertę edukacyjną i kulturalną Uczelni, jak i możliwości rozszerzania dalszej współpracy z UKU. W dalszej kolejności wykłady w Inkubatorze Medialno-Artystycznym UMCS wygłosili goście: Wolodymyr Paliw przedstawił obraz współczesnego dziennikarstwa ukraińskiego, zaś Otar Dowżenko mówił o „dziennikarstwie na barykadach” (o ukraińskich mediach na Majdanie i przeciwko Majdanowi).

Pierwszego dnia pobytu w ukraińskich gości nie zabrakło akcentów artystycznych: w foyer Inkubatora otwarto wystawę malarstwa Małgorzaty Pawlak, Mikołaja Kowalskiego oraz Macieja Kusego pod kierunkiem prof. Jacka Wojciechowskiego (Instytut Sztuk Pięknych WA UMCS). W uroczystości wziął udział m.in. prof. Artur Popek, Dziekan Wydziału Artystycznego.

Następnie w Sali Widowiskowej Inkubatora odbył się koncert z cyklu „Koty za płoty” (w wykonaniu studentów i pracowników Instytutu Muzyki WA UMCS) pt. „Muzyczne przywitanie”. Wystąpili m.in.: Michał Karwowski, Marcin Obuchowski, Michalina Siedlecka, Yana Miskova z zespołem, Olga Tichiniuk oraz Gottlieb Skvortsoff. Koncert wyreżyserował Piotr Goławski, zaś opiekę i nadzór merytoryczny nad występem sprawowała prof. Elżbieta Krzemińska.

Wystawa i koncert prezentowały wysoki poziom artystyczny. Zarówno twórcy, jak  i opiekunowie naszych studentów dołożyli wszelkich starań, aby ukraińscy goście wynieśli jak najlepsze wrażenia z pobytu w Lublinie.

13 maja br. ukraińscy goście spotkali się z Katarzyną Mieczkowską-Czerniak, Zastępcą Prezydenta Lublina, później zwiedzili Stare Miasto i Muzeum Lubelskie na Zamku, w tym Kaplicę Św. Trójcy. W dalszej kolejności wzięli udział we wspólnych polsko-ukraińskich warsztatach medialnych: razem ze studentami z Grupy Medialnej Inkubatora Medialno-Artystycznego UMCS realizowali dokument filmowy pt. „Ukraiński Majdan oczami Polaków”.

Program wizyty ukraińskich gości przygotowała Magdalena Kozak-Siemińska, Rzecznik Prasowy UMCS

    Aktualności