WIZA na rynku pracy - II edycja

Tytuł projektu: WIZA na rynku pracy- edycja II

Jednostka organizacyjna: Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego

Nr projektu: POWR.03.01.00-00-S012/17

Termin realizacji: 1.02.2018 - 31.12.2019

Wartość projektu: 2 693 856,6 PLN

Strona internetowa: https://www.umcs.pl/pl/wiza-na-rynku-pracy-ii.htm