Turystyka historyczna w społecznościach lokalnych

Tytuł projektu/nr umowy: Studia podyplomowe – „Turystyka historyczna w społecznościach lokalnych” realizowane na podstawie umowy pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a Miastem Kraśnik/ Umowa nr UM/102/2013

Jednostka organizacyjna: Wydział Humanistyczny UMCS

Wartość projektu: 88 350,00 PLN

Termin realizacji: 02.03.2013 – 30.06.2014