Termin wykładu i link - przedmiot Ekspertyzy sądowe

Dotyczy studentów Kryminologii zapisanych na przedmiot fakultatywny: Ekspertyzy sądowe

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że wykłady przedmiotu Ekspertyzy sądowe będą się odbywały we wtorki w godzinach 17.30 – 19.00 online, za pośrednictwem aplikacji Teams. Poniżej znajduje się link do wykładu w zespole: Kryminologia ekspertyzy sądowe.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5eGC4cojzE9c7ePagffB8EP8NUrZn3jVlvF-UIMCcO41%40thread.tacv2/conversations?groupId=645f7330-976a-45ed-9202-807eff42e851&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 Pierwszy wykład z tego przedmiotu odbędzie się we wtorek 5 października, punktualnie o 17.30.

 

Prof. dr hab. Katarzyna Dudka

    Aktualności

    Autor
    Piotr Wróbel
    Data dodania
    27 września 2021