Studia podyplomowe przygotowujące kadrę do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość

Tytuł projektu/nr umowy:
Studia podyplomowe przygotowujące kadrę do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2, Działanie 2.2

Jednostka organizacyjna:
Dział projektów i Funduszy Zewnętrznych UMCS

Wartość projektu:
403 200,00 PLN

Termin realizacji:
06.2007-03.2008

    Autor
    Małgorzata Jaruga