Studia podyplomowe - Organizacja pomocy społecznej - Lublin, Rzeszów

Tytuł projektu/nr umowy: Studia podyplomowe – Organizacja pomocy społecznej – Lublin, Rzeszów; w ramach projektu pn. 1.45 pn. „Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych”/ Umowa nr U/127cz15/1.45/2010/ZP/2011

Źródło finansowania: Środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 1.45

Jednostka organizacyjna: Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

Wartość projektu: 737 225,00 PLN

Termin realizacji: 04.2011 – 30.12.2011