Studia podyplomowe dla nauczycieli przygotowujące do roli doradcy zawodowego

Tytuł projektu/nr umowy:
Studia podyplomowe dla nauczycieli przygotowujące do roli doradcy zawodowego

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2, Działanie 2.2

Jednostka organizacyjna:
Dział Projektów i Funduszy Zewnętrznych UMCS

Wartość projektu:
1 120 000,00 PLN

Termin realizacji:
2006/2007

    Autor
    Małgorzata Jaruga