Studia podyplomowe - Administracji i Zarządzania - Lublin, Rzeszów; Zarządzania funduszami europejskimi - Lublin

Tytuł projektu/nr umowy: Studia podyplomowe - (1) Administracji i Zarządzania – Lublin, Rzeszów (2) Zarządzania funduszami europejskimi - Lublin; w ramach projektu pn. 1.45 pn. „Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych”/ Umowa nr U/21/1.45/ZP/2011/Cz/Cz2/Cz7

Źródło finansowania: Środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 1.45

Jednostka organizacyjna: Wydział Ekonomiczny UMCS

Wartość projektu: 577 600,00 PLN

Termin realizacji: 09.2011 – 31.08.2012