Praktykuj z UMCS. Staże dla studentów pedagogiki specjalnej

Tytu projektu: Praktykuj z UMCS. Staże dla studentów pedagogiki specjalnej

Nr projektu: POWR.03.01.00-00-S013/17

Jednostka organizacyjna:  Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego we współpracy z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii

Wartość projektu: 273 730 PLN

Termin realizacji01.10.2017 - 31.10.2018

Strona www projektuhttps://www.umcs.pl/pl/praktykujzumcs.htm