Pedagogiczne Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe - Przygotowanie do roli nauczyciela przedmiotów zawodowych

Tytuł projektu/nr umowy:
Pedagogiczne Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe - Przygotowanie do roli nauczyciela przedmiotów zawodowych/Umowa nr UDA-POKL.03.03.02-00-003/08-00

Źródło finansowania:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Działanie 3.3 Podziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe

Jednostka organizacyjna:
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

Wartość projektu:
1 145 544,00 PLN

Termin realizacji:
1.01.2009-31.08.2010

    Autor
    Małgorzata Jaruga