Zwyczaje wielkanocne na Lubelszczyźnie

Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu „Głos nauki” z udziałem dr hab. Marioli Tymochowicz, prof. Uczelni z Instytutu Nauk o Kulturze UMCS, która opowie o zwyczajach wielkanocnych na Lubelszczyźnie, zarówno tych minionych, jak i tych, które obchodzimy do dziś.

Na Lubelszczyźnie praktykowane były wiosenne formy kolędowania. Uczestniczyli w nich mali chłopcy (…). Ci chłopcy zabierali ze sobą krzyż drewniany, czasami jeszcze też dzwoneczki i z tymi rekwizytami chodzili od domu do domu i składali gospodarzom życzenia. Za te życzenia otrzymywali dary, najczęściej były to właśnie pisanki, ale też inne słodkości – mówi prof. Tymochowicz, nawiązując do tradycyjnych obchodów Wielkanocy.

dr hab. Mariola Tymochowicz, prof. Uczelni – zawodowo związana z Instytutem Nauk o Kulturze UMCS, gdzie sprawuje opiekę nad biblioteką instytutu oraz Archiwum Badań Terenowych. Laureatka wielu nagród i grantów badawczych. Autorka licznych publikacji z zakresu szeroko pojętej kultury ludowej, obejmującej m.in. regionalne stroje, obrzędy i tradycje. Główne zainteresowania naukowe: kultura tradycyjna Polski i Europy, mniejszości narodowe w Polsce, wschodnie pogranicze kulturowe.

Fot. Bartosz Proll

    Odcinki